Hizmetlerimiz

ISO 14001:2015 Revizyonu Geçiş

ISO 14001:2015 REVİZYONU

ISO 14001:2015' in revizyonu, çevre yönetimine yoğun ve stratejik bir yaklaşım getirmektedir.

2015 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 14001:2015, bu standardın revizyon sürecinin son aşamasıdır. ISO 14001:2004'ün yerine geçen bu versiyon için üç yıl geçiş dönemi mevcuttur.

Kuruluşunuzun, mevcut ISO 14001:2004 belgelendirmesinden ISO 14001:2015'e geçiş aşamalarında, gerekliliklerin sağlanmasına destek olacak çeşitli çözümler sunuyoruz.

 

ISO 14001:2015'İN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLERİ

ISO 14001:2015, ISO Ek SL'de belirtilen Üst Düzey Yapı'yı benimser. Bu tanımlanan yapı bundan sonraki tüm yeni ve revize edilmiş yönetim sistemleri standartlarının gerektirdiği çerçeve olarak benimsenmiştir.

Revizyon sürecinden sorumlu ISO ekibi (ISO/TC 207/SC1 alt komitesi), gerçekleştirdikleri revizyonun sonucu olarak şu değişiklikleri belirlemiştir:

 

STRATEJİK ÇEVRE YÖNETİMİ 

Kuruluşların faaliyetleri ve çevre ile ilgili iç ve dış sorunların belirlenmesi aşamasında, kuruluşun bağlamının anlaşılması yeni bir gerekliliktir. Bu sorunların aşılması için Çevre Yönetim Sistemleri (EMS) içinde de eylemler belirlenmesi gerekmektedir.

 

LİDERLİK

Üst düzey yöneticilerin çevresel yönetime bağlılıkları ve liderliklerinin ifadesi için belirli sorumlulukları içeren yeni bir madde eklenmiştir. Üst düzey yönetim bu görevi başkalarına atayabilir, ancak bu konudaki sorumlulukları devam edecektir.

 

ÇEVREYİ KORUMA

Çevresel politika, 'kirlenmenin önlenmesi' ve sürdürebilirlik, kaynak kullanımı, iklim değişimi tedbirleri ve uyumu, biyo çeşitliliğin korunması ve ekosistem gibi 'diğer' konuları da içeren 'çevrenin korunması' konusuna olan bağlılığı esas alacaktır.

 

ÇEVRESEL PERFORMANS

Esas odak noktası, çevresel yönetim açısından performansın artırılmasıdır. Kuruluşlar, doğru indikatörleri kullanarak, çevresel performanslarını belirleyecek kriterlere kendileri karar vereceklerdir.

 

YAŞAM DÖNGÜSÜ MANTIĞI

Kuruluşlar, çevresel etkil kapsamı ve kontrolünü ham maddeden temini/üretiminden hurda işlemlerine kadar yayacaklardır. Bu, yaşam döngüsü analizi (LCA) yapılacağı anlamına gelmez, ancak kuruluşlar, kontrol edilen ve etkilenen ürünlerin/hizmetlerin aşamalarını dikkatlice göz önünde bulunduracaklardır.

 

İLETİŞİM 

İç ve dış iletişimin vurgulanması ve bunlara eşit derecede önem verilmesi eklenmiştir. Dışarıyla iletişim kararı, uygunluk yükümlülüklerini hesaba katarak, kuruluş tarafından verilir.

 

DOKÜMANTASYON

Dokümante edilmiş bilgi' terimi 'dokümanlar' ve 'kayıtlar' yerine kullanılmıştır. Kuruluş, 'prosedürler' gerektiğinde hüküm verme esnekliğine sahiptir. Herhangi bir format (kağıt, bulut vs.) geçerlidir.

 

ISO 14001: 2004'TEN GEÇİŞ 

ISO 14001:2004 belgeli kuruluşlara geçiş için, yeni versiyonun yayınlanmasından itibaren üç yıl süre tanınmıştır. Geçiş süresi 2018 yılının Eylül ayında dolmaktadır.

NETSERT, hem yeni hem de mevcut müşterilerine ISO 14001:2015 belgelendirmesi sunacaktır.

 

 

Türkak Akreditasyonlu ISO 14001:2015
Türkak Onaylı ISO 14001 Belgesi

Test

Form Gönderimi

Tamam

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 137/14 Balgat - Çankaya / Ankara
+90 312 441 90 09
+90 312 441 90 07
info@netsert.net
Copyright © 2010-2013 Netsert. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım Teknobay