Kurumsal

Kalite Politikamız

 • NETSERT’ in tüm operasyonlarında tarafsızlığı sağlamak, çıkar çatışmalarına mahal vermeden ve gizliliğin korunumu ilkesine sadık kalarak tanımlanmış kurallar çerçevesinde bağımsız ve tarafsız belgelendirme kararlarını uygulamak, uluslararası gereklilikleri yerine getirmek.
 • ISO/IEC ISO 17021 ve ISO 19011’ e uygun olarak tetkiklerimizi gerçekleştirmek. Akreditasyon kapsamına riayet etmek
 • NETSERT’ e sektörel deneyimleri ve konularında uzmanlaşmış profesyonel bir kadro temin etmek ve çalışanlarımızın niteliklerini, bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek.
 • NETSERT’ in tetkik ve tetkik sonrası faaliyetlerinde tüm Akreditasyon kurallarına uyarak müşteri memnuniyetini sağlamak ve firmaları ilgilendiren ve hizmet kapsamımızda olan güncel bilgilerden firmaları haberdar etmek.
 • NETSERT’ in ve teknik faaliyetlerin gelişimi için sürekli iyileştirme anlayışı içeresinde olmak.
 • NETSERT Müşterilerin/Firmaların, İşletmelerin hedefleri doğrultusunda güvenilir, karmaşık olmayan, mantıksal bir belgelendirme sürecini belirlenen prosedürler vasıtasıyla sağlamak.
 • NETSERT’ i tüm dünyada saygın ve tercih edilen 3.taraf Belgelendirme Kuruluşları arasında yer almasını sağlamak,
 • NETSERT’ i dünya çapında bir Belgelendirme Kuruluşu yapmak,
 • NETSERT’ in belirlenen Coğrafi konumlanmasını genişletmek, komşu Ülkelerde yer almasını sağlamak,
 • Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak,
 • Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışmak,
 • Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, müşteriler ile işbirliği sağlanarak, çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışmak, 
 • Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler belirlenerek sürdürülebilir gelişme sağlamak,
Test

Form Gönderimi

Tamam

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 137/14 Balgat - Çankaya / Ankara
+90 312 441 90 09
+90 312 441 90 07
info@netsert.net
Copyright © 2010-2013 Netsert. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım Teknobay