Kurumsal

Kalite Politikamız

NETSERT YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

         NETSERT’ in tüm operasyonlarında tarafsızlığı sağlamak, çıkar çatışmalarına mahal vermeden ve gizliliğin korunumu ilkesine sadık kalarak tanımlanmış kurallar çerçevesinde bağımsız ve tarafsız belgelendirme kararlarını uygulamak, uluslararası gereklilikleri yerine getirmek.

         ISO/IEC ISO 17021, ISO 27006, ISO 19011, IAF, ISO, EA ve diğer düzenleyici kuruluşların kurallarına uygun olarak tetkiklerimizi gerçekleştirmek.

         Akreditasyon kapsamına riayet etmek

         Müşterilerimizin ve Bağlı bulunduğumuz kuruluşların Gizlilik ve Tarafsızlık kulalarına riayet etmek.

         NETSERT’e sektörel deneyimleri ve konularında uzmanlaşmış profesyonel bir kadro temin etmek ve çalışanlarımızın niteliklerini, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek.

         NETSERT’ in tetkik ve tetkik sonrası faaliyetlerinde tüm Akreditasyon kurallarına uyarak müşteri memnuniyetini sağlamak ve firmaları ilgilendiren ve hizmet kapsamımızda olan güncel bilgilerden firmaları haberdar etmek.

         NETSERT’ in ve teknik faaliyetlerin gelişimi için sürekli iyileştirme anlayışı içeresinde olmak.

         NETSERT Müşterilerin / Firmaların, İşletmelerin hedefleri doğrultusunda güvenilir, karmaşık olmayan, mantıksal bir belgelendirme sürecini belirlenen prosedürler vasıtasıyla sağlamak.

         NETSERT’ in tüm dünya da saygın ve tercih edilen Belgelendirme Kuruluşları arasında yer almasını sağlamak,

         NETSERT’ in belirlenen Coğrafi konumlanmasını genişletmek, komşu Ülkelerde yer almasını sağlamak,

         Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak,

         Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışmak,

         Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmak,

         Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, müşteriler ile iş birliği sağlanarak, çevre standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesine çalışmak, 

         Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler belirlenerek sürdürülebilir gelişme sağlamak,

Onaylayan

Faruk Türkoğlu, 15.04.2021

Test

Form Gönderimi

Tamam

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 137/14 Balgat - Çankaya / Ankara
+90 312 441 90 09
+90 312 441 90 07
info@netsert.net
Copyright © 2010-2013 Netsert. Tüm hakları saklıdır.
Web Tasarım Teknobay